.

Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Παναγιώτης Στάικος: Να που πάνε τα λεφτά και το Πάρτι (όχι μασκέ , απροκάλυπτα) καλά κρατά .!!!!
Να που πάνε τα λεφτά και το Πάρτι( όχι μασκέ , απροκάλυπτα) καλά κρατά .!!!!

Του
Παναγιώτη
Στάικου
Αυτά είναι λεφτά .!!!!Και μετά θα κάθεσεεεεεε Διονύσης Φωτόπουλος .!!!!!
Εγώ παρουσιάζω  στοιχεία και αριθμούς για της διασπάθιση-κατασπατάληση  του Δημοσίου Χρήματος με την υπογραφή μου μέσα από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όχι με ανώνυμες συκοφαντικές επιστολές , όπως έγινε από κάποιους προς το πρόσωπό μου.!!!
Ας κρατήσουν οι χοροί στο μεγάλο φαγοπότι.!!!
Τελικά πολύ καθαρισμός πέφτει στον Δήμο μας : Τύφλα να έχει το Πριγκιπάτο του Μονακό.!!!!!!


Έτος 2015:
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΑΝΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 20.000ΕΥΡΩ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ :ΑΝΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 15.000 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ –ΚΟΠΗ ΚΛΩΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ : ΑΝΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 8.000 ΕΥΡΩ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΥΣ 89/2015 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  : ΑΝΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 21.000 ΕΥΡΩ.!!!!!!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΑΣΥΛΛΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ :9.935,50 ΕΥΡΩ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ:  ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  12.600 ΕΥΡΩ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 4.500 ΕΥΡΩ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ : ΙΩΑΝΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 2.460 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΚΑΙ 7/10/2014 ΣΠ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 20.000 ΕΥΡΩ .
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ  Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ : ΣΠ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 9.299,99 ΕΥΡΩ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ: ΓΕΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 15.000 ΕΥΡΩ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΙΠΥΡΙΚΩΝ  ΖΩΝΩ Τ.Κ ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ : ΓΕΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ  8.700 ΕΥΡΩ.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΙΩΝ Δ.Ε ΑΣΤΑΚΟΥ : ΓΕΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 15.000 ΕΥΡΩ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ  Δ.Ε ΑΛΥΖΑΣ :Θ.ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ 12.598,98 ΕΥΡΩ .
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΑΣΥΛΙΟΥ Δ.Κ.ΑΣΤΑΚΟΥ : Θ.ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ 7.200 ΕΥΡΩ .

Έτος 2016 :
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ: ΑΝΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ    4.9500 ΕΥΡΩ.
ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ : ΑΝΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ24.600 ΕΥΡΩ.!!
ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΡΙΩΝ Δ.Ε ΑΛΥΖΙΑΣ: ΑΝΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  15.000 ΕΥΡΩ .!!!!
ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΑΛΥΖΙΑΣ : ΑΝΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 8.146,80 ΕΥΡΩ.
ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. Ε . ΑΣΤΑΚΟΥ  : ΑΝΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 12.276 ΕΥΡΩ.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ : ΑΝΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 20.000 ΕΥΡΩ .!!!!!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ: ΣΠ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 7.258,51 ΕΥΡΩ.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ : ΓΕΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 4.037,44 ΕΥΡΩ.

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ :ΑΝΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 7.000 ΕΥΡΩ.
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ : ΑΝΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  6.930 ΕΥΡΩ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ Δ. Ε.    ΦΥΤΕΙΩΝ : ΑΝΤ . ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 3.920 ΕΥΡΩ.!!!!
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ Δ. Ε.    ΑΛΥΖΙΑΣ : ΑΝΤ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 4.900 ΕΥΡΩ .!!!!!
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ Δ. Ε.    ΑΣΤΑΚΟΥ 4.900 ΕΥΡΩ .!!!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ: ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 12.095.95 ΕΥΡΩ .
ΑΝΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  Δ.Ε ΑΛΥΖΙΑΣ ( ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΟΣΕΩΝ , ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΤΗ ΥΔΡΟΡΕΜΜΑΡΩΝ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ!!!!!) :ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 4.749.69 ΕΥΡΩ .
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε ΑΛΥΖΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ : ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 9.091, 53 ΕΥΡΩ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Δ.Ε. ΚΑΙ ΣΥΚΞ  ΣΠ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 7.000    ΕΥΡΩ .
Και τελικά για καθαρισμούς Δασυλλίων  και τα σχετικά χωρίς να πατήσει άνθρωπος σε Δασύλλιο 67.844,48 ευρώ .!!!
Όταν  στην θητεία ου ως Δημάρχου Αστακού έγινε ο καθαρισμός του Δασυλλίου  Στρογγυλοβουνίου , ύστερα από αίτημα του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου και της Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου και τα μηχανήματα δούλευαν για ένα μήνα  με 5.000 ευρώ και πήρε όλο το Χωριό ξύλα και μπορούν να το διαβεβαιώσουν όλοι οι κάτοικοι  και δεν θα βρεθεί ούτε ένας να το αμφισβητήσει .!!!!  
Και εκτός από τις 76.000 ΕΥΡΩ για τον καθαρισμό των Νεκροταφείων , που είχα παρουσιάσει πρόσφατα , υπάρχουν και αρκετά ακόμη .
Έτσι το συνολικό ποσόν που έχει ανατεθεί στους (5)πέντε προαναφερθέντες  ξεπερνά τα 946 χιλιάδες  ΕΥΡΩ  ( μήπως έχει κανένας αντίρρηση και είμαι τελικά εγώ συκοφάντης; Όποιος έχει αντίρρηση να το πει τώρα και να πάω εγώ κατηγορούμενος για συκοφαντική δυσφήμιση ).!!!!  
Αναλυτικά :
Ο κύριος Αντώνης  Αναγνωστόπουλος 204.000ΕΥΡΩ .!!!!
Ο κύριος Ιωάννης Γιαννούλης  207.000ΕΥΡΩ .!!!!
Ο κύριος Σπυρίδων  Καλογιάννης 86.000ΕΥΡΩ .!!!!
Ο κύριος Γεράσιμος Μακρυγιάννης 100 .000ΕΥΡΩ .!!!!
Ο κύριος Γρηγόριος Κελεπούρης 149.000ΕΥΡΩ .!!!!
And the winner (  με διαφορά στήθους)  is my dear friend John Giannoylis( 207-204).!!!!!  (Ο οποίος τελικά είναι  και μεγάλο θύμα ,αφού έχει τον γιό του να δουλεύει φύλακας για 600 ευρώ το μήνα , όπως μου είπ.!!!)

Όσο για αυτή την ανώνυμη επιστολή που είχε  σταλεί  προς τις Τοπικές Εφημερίδες τα Blogs  και τον Εισαγγελέα Μεσολογγίου ,ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να την πάει στο ακροατήριο  , έκανε την εξής ερώτηση : Καλά αναφέρεται εδώ ότι ο κατηγορούμενος κύριος Στάικος,   ήταν στο Δημαρχείο για αρκετή ώρα με καραμπίνες  και υπήρχαν εκεί πολλοί άνθρωποι και δεν βρέθηκε ένας από αυτούς με ένα κινητό να τραβήξει μια φωτογραφία;
Και μετά  τις καταθέσεις των μαρτύρων  κατηγορίας, αθώος ο κατηγορούμενος Στάικος .!!!!!
Όμως ανεδείχθη ένοχος εκείνος ,ο οποίος είχε στείλει την ανώνυμη κατηγορία , αφού το κορίτσι αυτό πίστευε  ότι είναι έξυπνη , αλλά φέρθηκε βλακωδώς  , δείχνοντας  τον πραγματικό  δείκτη νοημοσύνης της και άφησε το ηλεκτρονικό της ίχνος( που έδειχνε   από ποιανού  υπολογιστεί είχαν σταλεί  τα  e mail  στα blogs , στις τοπικές εφημερίδες  και στην εισαγγελία ) και έτσι την  κάνανε   τσακωτή κάποιοι  πραγματικά  έξυπνοι  , η οποία   είναι κόρη τοπικού πολιτικού προσώπου της περιοχής , ο οποίος έπεσε αρκετά χαμηλά με αυτή την πράξη του, να εμπλέξει το παιδί του   σε αυτή την ποταπή –άνανδρη πράξη , να την βάλει να γράψει και να στείλει από τον υπολογιστή της αυτή την ανώνυμη καταγγελία .!!
Εμένα πάντως αν τολμούσα να πω στην κόρη μου να ζητήσω κάτι τέτοιο ,δεν θα μου αρνιόταν απλά , αλλά αν επέμενα  θα με έφτυνε , αφού έχει μεγαλώσει με άλλες αρχές και αξίες και δεν είναι αξίες για την κόρη μου οι μεταξωτές τουαλέτες και τα κόκκινα σατέν, που τραγουδάει με μοναδικό τρόπο ο Μητροπάνος.
Πάντως εάν ήθελα μετά την αθώωση μου , μπορούσα να τους ξεσκίσω δικαστικά με αγωγές και να πάρω και καμιά 50ριά χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση ,αφού διαθέτουν και τεράστια ακίνητη περιουσία .
Επειδή δεν θέλω να στιγματίσω την ζωή ενός νέου κοριτσιού , το οποίο φέρθηκε  ανόητα ( ήταν όμως πάνω από 18 χρονών και ως εκ τούτου ενήλικη και υπεύθυνη των πράξεων της ), θα δείξω την μεγαλοψυχία που πρέπει  να έχει ο πραγματικός άρχοντας ,( η προθεσμία για τις αγωγές ισχύει ακόμη)  ελπίζοντας να μην προκληθώ  με κτυπήματα κάτω από την μέση , γιατί τότε  δεν θα είμαι ο λαγός ( που ανοήτως λένε κάποιοι , ότι  ο Στάικος δεν θα κατέβει στις εκλογές  ,γιατί παίζει τον ρόλο του λαγού για κάποιους άλλους , αλλά η αγριεμένη αρκούδα που στο πέρασμά της κατασπαράζει ζωντανά δυστυχισμένα  πλάσματα, αλλά και ψοφίμια.!!!!
Δεν θέλω να παρουσιάσω το όνομα  της και ελπίζω να συγκρατηθώ μέχρι το τέλος  .!!!     
Και μιας και μιλήσαμε για χορούς και σατέν , επιτρέψτε μου να αφιερώσω στους φίλους μου   τα δύο αγαπημένα μου τραγούδια :
Ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου  και τα Λαδάδικα του Μητροπάνου ( με τον ύμνο στην …..).!!!
Όσο για την φωτογραφία μου ως Τσέλιγκα Γιδοβοσκού- Χασάπη επάνω στην πανέμορφη BMW της Μελίνας μου  με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ,  θα είναι η εμφάνιση μου στο καρναβάλι (αν είμαι καλά ) ,  αφού πριν γίνω γιατρός έχω κάνει και τον χασάπη και τον Γιδοβοσκό ( και είμαι πολύ υπερήφανος  γι ‘ αυτό ) και με αυτό τον τρόπο , αυτοσαρκαζόμενος θα δώσω και το ηχηρό ράπισμα  σε ανίκανους ,διασπαπηστές του Δημοσίου Χρήματος  , αλλά και σε συκοφάντες ,οι οποίοι στείλανε την ανώνυμη καταγγελία ( αλλά την τσακώσανε  την άσχετη από Υπολογιστές   σε εφημερίδα και blog του Αγρινίου , για να αναπαραχθεί και από άλλα blogs).
Αληθεύει ότι στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο η κυρία Κουμανδράκη είπε σε κάποιους πως δεν  φοράνε πανταλόνια  ή είναι ράδιο αρβύλα;;;;;
Υ.Γ
Επισυνάπτω την ανώνυμη καταγγελία της ευυπόληπτης δεσποινίδας , η οποία αφού την έχουμε κάνει τσακωτή με την προβιά στην πλάτη , δεν φαντάζομαι ναι αισθάνεται υπερήφανη τόσο για τον εαυτό της , όσο και για τον πατέρα της .!!!!
Άρα δεν είναι τυχαία η επιλογή μου, να είμαι ως τσέλιγκας  με τις καραμπίνες στο καρναβάλι .!!!
Είναι ένα ηχηρό ράπισμα .!!!
Όσοι φοράνε παντελόνια αυτά τα κάνουν επώνυμα.!!!
Είναι αυτό που λέει ο λαός μας , αργώ αλλά δεν ξεχνώ και παίρνω το << αίμα μου >> πίσω.!!!

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ                       
 Αγαπητό  blogs
Με μεγάλη μας λύπη και έκπληξη διαπιστώνουμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή Τέταρτη 29/01 και ώρα 20.00 δεν έχετε αναφέρει απολύτως τίποτα για τα σοβαρά, τραγικά και επικίνδυνα γεγονότα που συνέβησαν χθες και σήμερα μπροστά  στο Δημαρχείο Ξηρόμερου στον Αστακό μεταξύ του πρώην Δημάρχου Αστακού κ. Παναγιώτη Σταικου και της αντιδημάρχου κ. Κων/νας Κουμανδρακη Σαμαρά. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτό γίνεται συνειδητά προκειμένου να αποκρύψετε τα παρακάτω γεγονότα. Είναι απορίας άξιο πως διάφορα μπλογκς του Αγρινίου αναφέρονται στο θέμα κι εσείς σαν τοπικό μπλογκ δεν έχετε ακόμη αναφέρει απολύτως τίποτα. Επειδή τα γεγονότα αυτά είναι πρωτόγνωρα για τη φιλήσυχη περιοχή μας επιθυμούμε με την επιστολή μας αυτή να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς και μέσω του μπλογκ σας να ενημερωθούν οι πολίτες του Ξηρομερου.
Τα γεγονότα έχουν ως εξής:
Χθες το βράδυ μεταξύ του κ. Σταικου και της κ. Κουμανδρακη Σαμαρά υπήρξε έντονη διαφωνία σχετικά με το ποιος θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Όπως ο ίδιος ο κ. Σταικος έλεγε σήμερα, η κ. Σαμαρά τον πίεζε να μην θέσει υποψηφιότητα για Δήμαρχος Ξηρομερου γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα του βγάλει όλα τα σκάνδαλα στη φόρα και θα τον κλείσει φυλακή. Τον απειλούσε, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, για ένα μηχάνημα υπερήχων που έχει στο ιατρείο του δηλώνοντας ότι δεν είναι δικό του κι ανήκει στο Κέντρο Υγείας Αστακού, ότι θα του φέρει το ΣΔΟΕ να του κάνει έλεγχο στα περιουσιακά του στοιχειά καθώς και στα οικονομικά του Δήμου της περασμένης τετραετίας. Ο κ. Σταικος, ύστερα από τον παραπάνω εκβιασμό, σαν ταύρος πήγε έξω από το σπίτι της κ. Σαμαρά φωνάζοντας δυνατά ότι θα την σκοτώσει. Στη συνέχεια, όπως ο ίδιος έλεγε το πρωί, γέμισε τις δυο καραμπίνες που κατέχει κι απειλούσε να τη σκοτώσει. Όλα αυτά έγιναν χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί, ο κ. Σταικος παίρνοντας μαζί του δυο του όπλα, μια καραμπίνα κι ένα κυνηγητικό, πήγε έξω από το Δημαρχείο και συγκεκριμένα στο καφενείο του κ. Τσακλα Αντρέα. Παρουσία είκοσι και πλέον ατόμων σε έξαλλη κατάσταση όπλισε τα όπλα και φώναζε δυνατά βρίζοντας και απειλώντας την κ. Σαμαρά και λέγοντας ότι όταν έρθει στο Δημαρχείο θα τη σκοτώσει. Μάταια προσπαθούσαν οι πελάτες του καφενείου να τον συγκρατήσουν και να τον ηρεμήσουν. Στην περιοχή επικράτησε μεγάλος φόβος. Στο προσωπικό του Δήμου υπήρξε πανικός. Ο κ. Σταικος έμεινε εκεί με τα όπλα στο χέρι περιμένοντας την κ. Σαμαρά για τέσσερις περίπου ώρες. Η κ. Σαμαρά δεν εμφανίστηκε στο Δημαρχείο. Αργα το μεσημέρι και με την παρέμβαση και την έκλυση πολλών Δημοτών ο κ. Σταικος αποχώρησε από το Δημαρχείο έχοντας στα χέρια τα δυο του οπλα.
Θέλουμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι η αστυνομία της περιοχής δεν παρενέβη, κάτι που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό.
Όντας παρόντες στα γεγονότα, διαπιστώσαμε ότι ούτε η κ. Σαμαρά ούτε κανένας άλλος από τη Δημοτική Αρχή πήγε στο Δημαρχείο. Δεν γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή τι έχει γίνει. Επειδή όμως με μεγάλη λύπη μας διαπιστώνουμε ότι τα τραγικά αυτά γεγονότα δεν αναφέρονται στο μπλογκ σας, σας τα αποστέλλουμε εμείς οι παρόντες στα γεγονότα δημότες του Δήμου Ξηρομερου και καλούμε το μπλογκ σας να αναρτήσει αμέσως την επιστολή αυτή για να ενημερωθούν πλήρως οι κάτοικοι του Δήμου Ξηρομερου. Σας κάνουμε γνωστό ότι το μπογκ http://www.sinidisi.gr/ αναφέρεται στα παραπάνω γεγονότα και το θέμα αυτό θα είναι αύριο πρωτοσέλιδο στην ημερησία εφημερίδα Αγρινίου ‘Συνείδηση’. Εκτιμάμε ότι είναι λάθος να μην αναρτηθεί στα μπλογκ του Ξηρομερου.
ΦΙΛΟΝΟΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.
Σας ενημερώνουμε ότι την επιστολή μας αυτή την έχουμε αποστείλει και στον αρμόδιο εισαγγελέα για περεταίρω έρευνα.
Αστακός   15/2/2018
Παναγιώτης Στάικος
Πρώην Δήμαρχος Αστακού .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tα άρθρα που δημοσιεύωνται στο vlyziana news δεν εκφράζουν απαραίτητα και την θέση του ιστολογίου μας,δημοσιεύουμε κάθε άρθρο που κατά την γνώμη μας είναι ενδιαφέρον για ενημέρωση,σκέψη και προβλήματισμό. Το vlyziana news προτείνει το σχολιασμό την διαφορετική άποψη μέσα στα νόμιμα πλαίσια με σεβασμό στον απέναντι.Διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε ένα άρθρο ή σχόλιο όταν δεν τηρούνται οι κανόνες.
Το vlyziana news ουδεμία αστική και ποινική ευθύνη φέρει για τα άρθρα που αναδημοσιεύει η ευθύνη ανήκει στους συντάκτες των αρθρων.

Όλα τα κείμενα και τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους.
Μηνύματα συκοφαντικά ή υβριστικά θα διαγράφονται.