Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Aνοικτός διαγωνισµός για την αποκατάσταση του παραλιακού µετώπου στο λιµάνι Αστακού


Από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ι. Π. Μεσολογγίου συντάχθηκε
 η αρ.51/2016 Μελέτη για το έργο
΄΄Αποκατάσταση παραλιακού µετώπου στο λιµάνιΑστακού΄΄
προϋπολογισµού 92.625,64 € µε ΦΠΑ.

Με την αρ. 33/2018 (Α∆Α:73ΨΗ465ΙΒΜ-0ΕΛ) Απόφαση του ∆Σ 
του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικόΛιµενικό Ταµείο Ξηροµέρου, η οποία επικυρώθηκε 
µε την αρ. 125960/22-06-2018απόφαση του συντονιστή της Α.∆.Π.∆.Ε. & 
Ι., εγκρίθηκε ηδιενέργεια διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου
΄΄Αποκατάσταση παραλιακού µετώπου στο λιµάνι Αστακου΄΄
 και καθορίζει ως τρόπο διενέργειας τον ανοικτόδιαγωνισµό µέσω Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Ξηροµέρου εκδόθηκε η Απόφαση 
ΑνάληψηςΥποχρέωσης A-55/2018, για την ως άνω αιτία συνολικού ποσού 
92.625,24 € µε ΦΠΑ.

Εγκρίνει την αρ. 51/2016 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
 ∆ήµου Ι. Π.Μεσολογγίου. 

 Στην συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε 
αριθ. 13/2018 
΄΄∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο ∆ήµου Ξηροµέρου΄΄

1. Καθορίζει ότι το έργο που απαιτείται να εκτελεστεί είναι η 
«Αποκατάσταση παραλιακούµετώπου στο λιµάνι Αστακού», από Ίδια 
Έσοδα Τακτικά για την οποία συντάχθηκε η
αρ. 51/2016 Μελέτη από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Ι. Π.Μεσολογγίου µε προϋπολογισµό δαπάνης 92.625,64 € µε ΦΠΑ.
2. Εγκρίνει την αρ. 51/2016 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Ι. Π.Μεσολογγίου.
3. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού, ως κάτωθι: 


ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ΄΄

Εκτιµώµενης αξίας 92.625,64 Ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%)

Δείτε περισσότερα για τον διαγωνισµό   ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tα άρθρα που δημοσιεύωνται στο vlyziana news δεν εκφράζουν απαραίτητα και την θέση του ιστολογίου μας,δημοσιεύουμε κάθε άρθρο που κατά την γνώμη μας είναι ενδιαφέρον για ενημέρωση,σκέψη και προβλήματισμό. Το vlyziana news προτείνει το σχολιασμό την διαφορετική άποψη μέσα στα νόμιμα πλαίσια με σεβασμό στον απέναντι.Διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε ένα άρθρο ή σχόλιο όταν δεν τηρούνται οι κανόνες.
Το vlyziana news ουδεμία αστική και ποινική ευθύνη φέρει για τα άρθρα που αναδημοσιεύει η ευθύνη ανήκει στους συντάκτες των αρθρων.

Όλα τα κείμενα και τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους.
Μηνύματα συκοφαντικά ή υβριστικά θα διαγράφονται.